ODPORÚČANÉ ROZMERY DIGITÁLNYCH SÚBOROV PRE MOŽNOSŤ TLAČE A POROVNANIE S VEĽKOSŤOU A4 PRI TLAČOVOM ROZLÍŠENÍ 300 DPI

ČO JE TO ROZLÍŠENIE?

Je potrebné rozoznávať rozlíšenie pri tlači a rozlíšenie pri skenovaní. Rozlíšenie skenera udáva, koľko bodov v 1 smere skener sníma na dĺžkovú jednotku 1 palec. Je to ale rozlíšenie pri nezmenenej veľkosti predlohy. Ak sa skenuje kinofilm, získava sa obrazový súbor veľkosti 24 x 36 mm s rozlíšením napr. 4000 dpi. Pre tlač sa požaduje rozlíšenie aspoň 300 dpi, ale znova na skutočnú veľkosť tlače. Naskenovaný obrazový súbor sa dá zväčšiť z kinofilmového formátu bez interpolácie a to až 13,3 x. Ako prídeme k tomuto výsledku? Vydelíme rozlíšenie skenera rozlíšením pri tlači, t.j. 4000 : 300 = 13,3. Bez interpolácie, t.j. softvérového zväčšenia obrazu sa dá takto získať tlačený obraz až 13,3 väčší ako je predloha, v tomto prípade kinofilmové políčko. To znamená, že výsledná veľkosť obrazu pri tlači môže byť bez interpolácie 32 x 48 cm. Vzľadom k tomu, že u mnohých veľkoformátových tlačiarní sa používa nižšie rozlíšenie pri tlači než 300 dpi a zároveň sa interpoluje, je možné z naskenovaných kinofilmov v rozlíšení 4000 dpi vytlačiť naozaj veľmi veľké obrázky.
rozlíšenie pri skenovaní
DPI
rozmery dig.súborov
obraz.body
vytlačená veľkosť
cm x cm
náhľad v porovnaní s A4
1000 1400 x 900 13 x 9
1500 2100 x 1350 18 x 13
2200 3000 x 2000 celá A4!
3000 4100 x 2700 JE MOŽNÉ VYTLAČIŤ A3!
4000 5600 x 3600 JE MOŽNÉ VYTLAČIŤ A2!
úvod / digitalizácia / porovnanie skenerov / ukážky / cenník / novinky / kontakt /

úvod